Inspecties van stookinstallaties en brandstofleidingen en emissiemetingen zijn door de overheid verplicht gesteld in het Activiteitenbesluit. De technische regelgeving voor de uitvoering van deze inspecties en emissiemetingen is ondergebracht in een certificatieregeling die opgesteld en beheerd wordt door SCIOS (Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties ).
In deze regeling wordt onder andere bepaald dat de verplichte inspecties en onderhoud worden uitgevoerd door een Scios gecertificeerd bedrijf. Zo kan worden aangetoond dat een eigenaar van een stookinstallatie voldoet aan zijn zorgplicht en zijn zaken aantoonbaar in orde heeft wat betreft de regelgeving van zijn stookinstallatie.
Scios gecertificeerde bedrijven zijn te vinden op www.scios.nl.
 
Goed functionerende stookinstallaties verbruiken minder energie, zijn veiliger, beperken de emissie en bieden een hogere bedrijfszekerheid. Dat leidt tot een directe kostenbesparing voor de eigenaar.
 
Emissiemetingen aan stookinstallaties, gasmotoren, gasturbines en dieselmotoren moeten worden uitgevoerd om te bepalen of de door de overheid gestelde emissiegrenswaarden niet worden overschreden.​

Activiteitenbesluit​

Meer informatie? Vul online ons informatieformulier in en wij nemen direct contact met u op. Of bel direct: 043-361 6262​

INSTALLATIETECHNIEK

Technisch beheer