Wanneer een nieuwe installatie wordt opgeleverd, of wanneer nooit eerder een inspectie heeft plaatsgevonden, dient een 'Eerste of Bijzondere Inspectie (EBI)' te worden uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken naar de veiligheids- en milieuaspecten. Vervolgens wordt een 'Basisverslag' opgesteld.  In het basisverslag staan de normen en instellingen zoals die van toepassing zijn voor de betreffende installatie. De EBI dient te worden uitgevoerd door een Scios gecertificeerd inspecteur.
Als eigenaar van zo'n stookinstallatie is men van overheidswege verplicht deze inspectie te laten uitvoeren. Wanneer een installatie voldoet aan de regelgeving en aan de eisen gesteld in de fabrikanten documentatie, wordt deze afgemeld in een landelijke database; het Scios Portal, waarna van deze site een verklaring wordt gedownload. De eigenaar van de installatie dient deze verklaring te kunnen tonen.
De zogenaamde 'Periodieke Inspectie' (PI), dient plaats te vinden met een frequentie van 4 jaar. Hierbij wordt gecontroleerd of de installatie nog voldoet aan de door de EBI-er vastgestelde grenswaarden. Bij afwijkingen kan de PI-er, eventueel in overleg met de EBI-er besluiten een instelling te wijzigen of een onderdeel te vervangen. Van de PI wordt ook weer een verslag gemaakt en als de installatie wederom is goedgekeurd, afgemeld op het Scios Portal waar een verklaring van Inspectie wordt gedownload. Ook deze verklaring moet kunnen worden overgelegd. Deze periodieke inspectie is eveneens verplicht en dient te worden uitgevoerd door een SCIOS gecertificeerde inspecteur.
De EBI en PI dienen tevens te worden uitgevoerd aan de brandstofleiding naar de inspectie plichtige toestellen. De brandstofleiding wordt tijdens een inspectie gecontroleerd op druk- en lekverlies. Van de leiding wordt een schematische tekening gemaakt welke bij de inspectie wordt gevoegd.
Alle inspecties, verklaringen en relevante documentaties en tekeningen worden samengevoegd in een basisdossier dat wordt bewaard bij de stookinstallatie. Dit basisdossier dient als naslagwerk bij storingen en onderhoud maar ligt hier ook ter inzage tijdens een controle van de toezichthouder en ambtenaren van de milieudienst.

Scios inspecties​

Meer informatie? Vul online ons informatieformulier in en wij nemen direct contact met u op. Of bel direct: 043-361 6262​

INSTALLATIETECHNIEK

Technisch beheer